“Zahvalan Čovjek”


                                                                                Ilustracija: Igor Dešić

 

O ilustraciji:

“Zahvalan Čovjek” (“the Grateful Man”) predstavlja moju potrebu da na simboličan način utjelovim, odnosno prikažem učenje kao osobu.

Ilustracije namjeravam koristiti kao pomoć pri komunikaciji učenja.

 

 

Kontakt: kontakt@zivotuzahvalnosti.net